Aula d’Estudi

L’aula d’estudi és un servei que l’AMPA ofereix de dilluns a dijous, de 16:30 a 18:30,  i que es planteja diversos objectius:

  1. Aprofitar el temps que molts alumnes disposen abans que puguin ser recollits pels familiars o començar una activitat extraescolar.
  2. Ser eficients en el temps d’estada a l’aula, ja que aquesta estarà sota la supervisió i control d’un monitor.
  3. Oferir un espai adequat, en silenci i supervisat que permet que els alumnes participants aprenguin a treballar en silenci i concentradament.

En qualsevol cas cal tenir present que:

 

  1. No es tracta de “classes de repàs”. La funció bàsica és que els vostres fills aprofitin el temps per a fer les seves tasques d’escola.
  2. Per aconseguir aquests objectius cal que els alumnes vinguin regularment, cal que siguin puntuals, que portin el material necessari i que siguin responsables amb el compromís adquirit.
  3. El monitor serà molt exigent en les condicions de l’aula: silenci, ordre, organització. 

 

Col·labora: Ajuntament d’Argentona