Crònica de la Reunió del Consell Escolar Municipal del 6 de novembre.

CEM

El passat 6 de novembre va tenir lloc la primera reunió del Consell Escolar Municipal d’aquest curs 2013/14.

Aquest era l’ordre del dia:

1- Renovació de membres del Conselli i presentació dels nous representants.
2. Aprovació acte anterior
3. Despatx ordinari
4. El Mapa Escolar
5. Informació sobre la moció presentada per tots els grups municipals relativa al dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
6. Consentiment dels nous membres del Consell d’enviament per correu electrònic de les futures convocatòries.
7. Urgències
8. Precs i preguntes

.
I aquesta és la crònica de la reunió del Consell_Municipal

.

.